lỗi lỗi

NHÀ MÁY THUỐC LÁ BẾN TRE

Ngày đăng: 14/02/2022

 – Tên dự án : NHÀ MÁY THUỐC LÁ BẾN TRE

 – Hạng mục : Cung cấp và lắp đặt điều hòa không khí & Máy tạo ẩm .

 – Hệ Thống : Máy tủ đứng đặt sàn nối ống gió 200,000Btu/h – Daikin .

Viết bình luận

    lỗi