LOTTE LEGEND HOTEL

Ngày đăng: 07/02/2023

Hạng mục: Thi công, lắp đặt & thay mới Chiller nước & bơm nước. 

Hệ thống/Thương hiệu: Hệ thống điều hòa không khí Daikin.

Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Năm: 2020

    Viết bình luận

      lỗi