Fomosa Steel Co.,LTD

  • In bài này

- Công trình: Fomosa Steel Co.,LTD

- Hạng mục:

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2 - Bà Rịa Vũng Tàu

- Hệ thống: