Trung tâm Thương Mại - Căn hộ BMC

  • In bài này

- Công trình: Trung tâm Thương Mại - Căn hộ BMC

- Hạng mục:

- Địa chỉ: Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM

- Hệ thống: cục bộ