Nhà Điều Hành Các Đơn Vị Phụ Trợ EVN SPC

  • In bài này

- Tên dự án : Nhà Điều Hành Các Đơn Vị Phụ Trợ EVN SPC.

- Địa chỉ : 16 Đường Âu Cơ , Phường Tân

Sơn Nhì , Tân Phú , TPHCM.

- Hạng mục : Cung cấp , Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Không Khí & Thông Gió.

- Hệ thống : Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Thông Minh VRF TOSHIBA.