TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT

Hạng mục: Thay thế Chiller mới Hệ thống/Thương hiệu: TRANE France Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Năm: 2022 Một số hình ảnh thi công tại công trình: 1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công: CHP và Tư vấn giám sát kiểm tra dây cáp […]

Xem Thêm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UYÊN HƯNG – BICONSI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ĐHKK & thông gió Chiller Trung Tâm VRV Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Xem Thêm

BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí & thông gió trung tâm. Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Năm: 2018 Một số hình ảnh của Bến Xe Miền Đông Mới Toàn cảnh bên ngoài […]

Xem Thêm

LOTTE LEGEND HOTEL

Hạng mục: Thi công, lắp đặt & thay mới Chiller nước & bơm nước.  Hệ thống/Thương hiệu: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM Năm: 2020

Xem Thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT

Hạng mục: Thay thế Chiller mới Hệ thống/Thương hiệu: TRANE France Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Năm: 2022 Một số hình ảnh thi công tại công trình: 1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công: CHP và Tư vấn giám sát kiểm tra dây cáp […]

Xem Thêm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UYÊN HƯNG – BICONSI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ĐHKK & thông gió Chiller Trung Tâm VRV Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Xem Thêm

BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí & thông gió trung tâm. Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Năm: 2018 Một số hình ảnh của Bến Xe Miền Đông Mới Toàn cảnh bên ngoài […]

Xem Thêm

LOTTE LEGEND HOTEL

Hạng mục: Thi công, lắp đặt & thay mới Chiller nước & bơm nước.  Hệ thống/Thương hiệu: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM Năm: 2020

Xem Thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT

Hạng mục: Thay thế Chiller mới Hệ thống/Thương hiệu: TRANE France Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Năm: 2022 Một số hình ảnh thi công tại công trình: 1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công: CHP và Tư vấn giám sát kiểm tra dây cáp […]

Xem Thêm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UYÊN HƯNG – BICONSI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ĐHKK & thông gió Chiller Trung Tâm VRV Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Xem Thêm

BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí & thông gió trung tâm. Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Năm: 2018 Một số hình ảnh của Bến Xe Miền Đông Mới Toàn cảnh bên ngoài […]

Xem Thêm

LOTTE LEGEND HOTEL

Hạng mục: Thi công, lắp đặt & thay mới Chiller nước & bơm nước.  Hệ thống/Thương hiệu: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM Năm: 2020

Xem Thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT

Hạng mục: Thay thế Chiller mới Hệ thống/Thương hiệu: TRANE France Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Năm: 2022 Một số hình ảnh thi công tại công trình: 1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công: CHP và Tư vấn giám sát kiểm tra dây cáp […]

Xem Thêm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI UYÊN HƯNG – BICONSI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống ĐHKK & thông gió Chiller Trung Tâm VRV Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Xem Thêm

BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí & thông gió trung tâm. Hệ thống: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Năm: 2018 Một số hình ảnh của Bến Xe Miền Đông Mới Toàn cảnh bên ngoài […]

Xem Thêm

LOTTE LEGEND HOTEL

Hạng mục: Thi công, lắp đặt & thay mới Chiller nước & bơm nước.  Hệ thống/Thương hiệu: Hệ thống điều hòa không khí Daikin. Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM Năm: 2020

Xem Thêm

Bài viết gần đây

lỗi